Kitchen Equipment & Grandma’s Corner

Old iron stove, kitchen appliances and utensils from Grandma’s kitchen.